1

پروژه زاگرس for Dummies

News Discuss 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مبلغ اقساط پروژه زاگرس برای مسکونی ۳۰.۸۰۰.۰۰۰ تومان برای تجاری ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان در اساسنامه همه تعاونی مسکن ها آمده است که انتخاب واحد در زمان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی می باشد و الویت با اشخاصی است که اقساط خود را به موقع تر و بهتر پرداخت کرده باشند. توافقی https://socialmediaentry.com/story13770003/the-fact-about-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-that-no-one-is-suggesting

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story